Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Đài Truyền thanh - Truyền hình Huyện Đài Truyền thanh - Truyền hình Huyện

1. Tên đơn vị bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (nếu có): Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Tân Phước.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng:

Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Tân Phước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện Tân Phước. Chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước, quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang.

+ Nhiệm vụ:

- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối chủ tương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, công tác quốc phòng, gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Tham mưu đề xuất với UBND huyện về cung cấp các trang thiết bị cho đài cơ sở. Quản lý các Đài cơ sở phát sóng phát thanh trên địa bàn huyện. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

3. Bộ máy tổ chức:

- Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện có 01 Trưởng đài, 01 Phó Trưởng đài và các viên chức giúp việc.

Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Tân Phước làm việc theo chế độ thủ trưởng, cá nhân phụ trách từng lĩnh vực hoạt động theo sự phân công nhiệm vụ được giao và đảm bảo thực hiện theo quy chế dân chủ.

- Trưởng Đài: Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện, cơ quan ngành dọc cấp trên và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, điều hành toàn bộ các hoạt động của Đài. Phối hợp với người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của UBND huyện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phó Trưởng Đài: Là người giúp Trưởng đài chỉ đạo, thực hiện một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng đài và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Phó trưởng đài được Trưởng Đài uỷ quyền điều hành các hoạt động của Đài khi Trưởng Đài đi vắng hoặc phân công.

- Trưởng Đài, Phó trưởng Đài do Chủ tịch UBND huyện quyết định bổ nhiệm theo tiêu chuẩn và quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với lãnh đạo Đài do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ của viên chức Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Tân Phước do Trưởng Đài phân công. Viên chức Đài Truyền thanh- Truyền hình chịu trách nhiệm trước Trưởng Đài và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Công chức, viên chức của Đài được bố trí theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí từng công việc và tiêu chuẩn theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản pháp luật của Nhà nước quy định.

a. Lãnh đạo

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail (Mail công vụ Tiền Giang/ mail của ngành)

01

Phan Thanh Ngọc

Trưởng Đài

0917726521

Tanphuoc.dtt@tiengiang.gov.vn

b. Viên chức

Số TT

Họ và tên

Công việc phụ trách

Điện thoại

Mail (Mail công vụ Tiền Giang/ mail của ngành)

01

Huỳnh Như Hải

P. Tr Đài

01275878878

Tanphuoc.dtt@tiengiang.gov.vn

02

Trần Ngọc Diệu

Phát thanh viên

0977331328

Tanphuoc.dtt@tiengiang.gov.vn

03

Ng. Thị Ngọc Diệp

Phóng viên

0949333037

Tanphuoc.dtt@tiengiang.gov.vn

04

Nguyễn Minh Út

Phóng viên

01677619388

Tanphuoc.dtt@tiengiang.gov.vn

05

Nguyễn Văn Dách

Phóng viên

0933735570

Tanphuoc.dtt@tiengiang.gov.vn

06

Lê Hoàng Phúc

Kỹ thuật viên

0988810679

Tanphuoc.dtt@tiengiang.gov.vn

07

Bùi Thanh Luông

Kỹ thuật viên

0983707793

Tanphuoc.dtt@tiengiang.gov.vn

08

Nguyễn Thanh Lâm

Kỹ thuật viên

0933029404

Tanphuoc.dtt@tiengiang.gov.vn

09

Huỳnh Thanh Nhàng

Kỹ thuật viên

0939834295

Tanphuoc.dtt@tiengiang.gov.vn

 

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 215
  Tổng lượt truy cập: 207022