Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Ban Quản lý các DA-ĐTXD Huyện Ban Quản lý các DA-ĐTXD Huyện

 

1. Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước

2. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 02733848169

- Mail:

3. Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Nguyễn Trung Liêm

Giám đốc

0913.038.486

02

Lê Văn Hùng

P. GĐ

0913.186.706

03

Nguyễn Văn Ngoan

P.GĐ

0918.292.235

04

Nguyễn Đức Hiếu

KT trưởng

0903.911.603

05

Lê Thanh Sang

VC

0913.962.199

06

Trần Minh Trung

VC

0908.787.773

07

Nguyễn Bình Khánh

VC

0947.223648

08

Nguyễn Hoàng Ngân

VC

0902.543.339

09

Trần Quang Đạt

VC

0907.002905

10

Nguyễn Quốc Khải

VC

0915.050.342

11

Trần Trí Sách

VC

0939.346.139

12

Phạm Văn Nguyền

VC

0949.967.800

13

Võ Thị Thúy Lan

VC

08.364.03044

14

Nguyễn Thị Thắm

KT

0974.353.889

15

Lê Thị Cẩm Uyên

VC

0913.647.228

16

Nguyễn Hồng Vấn

VC

0974.102.356

17

Trần Thành Thuộc

VC

0907.917.016

18

Đỗ Văn Nghiệp

VC

0975.337.355

19

Trần Trung Tín

VC

0916.550.442

20

Bùi Thanh Hoan

VC

0979.279.293

21

Đoàn Minh Cường

VC

0963.419.411

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước:

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước thực hiện các chức năng theo Quyết định thành lập số: 1474/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang và Quyết định số:  /QĐ-UBND, ngày /6/2019 của UBND huyện Tân Phước về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước; gồm:

- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn tài trợ… do người quyết định đầu tư giao.

- Nhận ủy thác quản lý các dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết.

- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý các dự án, tư vấn đấu thầu theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng.

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện thu hồi đất, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất, để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, khi được cấp có thẩm quyền giao; xây dựng tạo lập và phát triển quỹ đầt, tái định cư để phục vụ cho dân khi nhà nước thu hồi đất nhằm phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trên cơ sở quy hoạch được duyệt, đồng thời nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, quản lý đất sạch, nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoạc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã được thu hồi thuộc trách nhiệm quản lý của tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai, lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, thuê đất.

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, xác định giá đất hoặc thuê tư vấn xác định giá đất (trừ các trường hợp nhà nước định giá đất) cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu đồng thời cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

- Liên doanh, liên kết với các tổ chức cá nhân, để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, ký kết hợp đồng thuê các tổ chức cá nhân làm tư vấn thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Ngoài ra Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước còn thực hiện các chức năng khác do người quyết định thành lập giao.

 

 

                                                                                                                                                         

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 54
  Tổng lượt truy cập: 196299