Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Các phòng ban Các phòng ban

Thanh tra Huyện Thanh tra Huyện
I. Vị trí và chức năng   1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra,...
Phòng Y tế Phòng Y tế
- ĐT: 073640034 -Trưởng phòng:  Trần Thị Thu Thảo - Phó phòng:  Huỳnh Như Thắm
Phòng Giáo dục - Đào tạo Phòng Giáo dục - Đào tạo
- ĐT: 0733848030 - Trưởng phòng :  Phan Văn Dũng - Phó Trưởng phòng:    Nguyễn Tấn Minh                        ...
Phòng Lao động TBXH Phòng Lao động TBXH
- ĐT: 0733848015 - Trưởng phòng :  Nguyễn Văn Tài - Phó Trưởng phòng :  Nguyễn Tuấn Hải                          ...
Phòng Văn hóa và Thông tin Phòng Văn hóa và Thông tin
I . Vị trí và chức năng 1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về văn hóa;...
Phòng Tài nguyên & Môi trường Phòng Tài nguyên & Môi trường
- ĐT: 0733848064 - Trưởng phòng :  Võ Văn Tươi - Phó Trưởng phòng:    Trần Ngọc Linh                        ...
Phòng Nông nghiệp - PTNT Phòng Nông nghiệp - PTNT
- ĐT: 0733848136 - Trưởng phòng :  Huỳnh Văn Bườn - Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Văn Trung ...
Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch
- ĐT: 0733848016 - Trưởng phòng : Đỗ Thị Thu Trang - Phó Trưởng phòng:  Hà Ngọc Hạnh                            ...
Phòng Kinh tế & Hạ tầng Phòng Kinh tế & Hạ tầng
- ĐT: 0733818017 -Trưởng Phòng :  Lê Hữu Phúc - Phó Trưởng phòng :  Lê Minh Khương                            ...
Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
- ĐT: 0733848 060 - Trưởng phòng :  Phùng Thị Hồng Nghĩa - Phó Trưởng phòng :  Trần Đức Trung ...

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh về Tân Phước Hình ảnh về Tân Phước

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết