Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Đảng bộ trại giam Mỹ Phước học tập quán triệt các Nghị quyết của Trung ương
12/09/2019

Ngày 05/09/2019, Đảng bộ trại giam Mỹ Phước, huyện Tân Phước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, nghị quyết số 35- NQ/TW  của bộ chính trị khóa 12 cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt và Đảng viên trong Đảng bộ trại giam Mỹ Phước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Ban Tuyên giáo tỉnh Tiền Giang quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đặc biệt tập trung vào những nội dung lớn đã được Hội nghị Trung ương 10 thảo luận, thống nhất về các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XIII của Đảng sắp tới như: Đề cương các văn kiện trình Đại hội khóa XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị Khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác…

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nhằm giúp các cán bộ chủ chốt và Đảng viên trong Đảng bộ Trại giam Mỹ Phước nắm vững các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; nắm vững quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, qua đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan của đảng bộ, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

                                                Thanh Lâm

                   Trung tâm VHTT và Truyền thanh huyện Tân Phước

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
  Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
  thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
  V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
  V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

 Thông tin thời tiết

 Giá cả thị trường

 Công khai tài chính doanh nghiệp

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

Phòng chống tham nhũng

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 55
  Tổng lượt truy cập: 161936