Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Phước 20 phấn đấu và trưởng thành
11/05/2016

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Phước nhìn lại chặng đường phấn đấu và trưởng thành, với  những kết quả đạt được bằng sự nổ lực rất lớn vượt qua biết bao khó khăn thử thách từ buổi đầu thành lập huyện.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Huyện cũng là dịp nhìn lại chặng đường nhiều thử thách và trưởng thành của sự nghiệp công tác Tuyên giáo ở một huyện vùng sâu vốn nghèo khó về mọi mặt. Từ những ngày đầu được thành lập, ngành đã xác định là phải chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân để vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, cùng xây dựng huyên mới Tân phước phát triển mọi mặt. Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng hàng đầu của công tác Tuyên giáo của Đảng, vì vậy luôn được Đảng bộ mà trực tiếp là Ban thường vụ huyện uỷ quan tâm lãnh đạo chặt chẽ, cùng với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở, công tác Tuyên giáo vừa bám sát đường lối, chủ trương chung của Đảng vừa bám sát thực tiễn cuộc sống ở địa phương; với các phương thức thích hợp, linh hoạt, kịp thời nên hoạt động của công tác Tuyên giáo đã đạt được những kết quả rất quan trọng và toàn diện, góp phần trực tiếp quyết định vào việc giữ vững ổn định chính trị, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước sự tác động mạnh mẽ của những tiêu cực xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của huyện sau 20 năm thành lập như hôm nay.
    Khi mới thành lập Đảng bộ lâm thời, cơ quan tham mưu cho Huyện uỷ về công tác Tuyên giáo chỉ có một đồng chí, còn ở cơ sở thì chưa có, hôm nay, Ban tuyên giáo huyện uỷ đã hoàn chỉnh bộ máy theo qui định với biên chế cho phép là 05 đồng chí; ở các tổ chức cơ sở Đảng khối cơ quan, chi bộ có cán bộ phụ trách công tác tư tưởng- chính trị; tất cả các xã, thị trấn đều có Ban Tuyên giáo, trong đó có cán bộ chuyên trách công tác Tuyên giáo.
    Về chất lượng cán bộ cũng có bước trưởng thành nhanh chóng. Năm 1996 Ban tuyên giáo Huyện uỷ chỉ có một cán bộ có trình độ đại học chuyên môn và cử nhân chính trị thì hôm nay toàn bộ 05 cán bộ của Ban đều có trình độ Đại học chuyên ngành, 2 cử nhân và 3 cao cấp chính trị. Đối với cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo xã, thị trấn, tuy thường xuyên thay đổi do nhu cầu công tác cán bộ, nhiều đồng chí trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy Đảng và Uỷ ban nhân dân xã...Song các cán bộ chuyên trách đương nhiệm đều được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cơ bản và một số đồng chí có trình độ Đại học chuyên ngành và cao cấp chính trị. Các binh chủng của công tác Tuyên giáo cũng trưởng thành và phát triển phong phú, đảm nhiệm được yêu cầu của công tác được giao.

    Thực hiện tuyên truyền, cổ động chiều rộng có Đài truyền thanh phủ sóng trong toàn huyện và mạng lưới Đài cơ sở cùng với đội thông tin lưu động của huyện. Đội thông tin lưu động, Đài truyền thanh là những phương tiện thông tin tuyên truyền nhanh, nhạy đã không ngừng cải tiến nội dung phục vụ, nhằm mục đích đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, khoa học kỷ thuật đến với nhân dân, gián tiếp phát động, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá qua việc giới thiệu các mô hình sản xuất, các điển hình sản xuất giỏi, gương người tốt việc tốt… đã góp phần hướng dẫn và định hướng, tư tưởng, đạo đức, lối sống đi vào quỹ đạo phát triển tích cực.

          Tuyên truyền chiều sâu có lực lượng tuyên truyền viên cơ sở trên 110 đồng chí rải đều khắp các ấp, khu phố, xã, thị trấn. Qua công tác tuyên truyền, vận động nhiều cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất làm công trình ô đê bao, đường giao thông nông thôn, thủy lợi phục vụ lợi ích dân sinh, lợi ích công cộng…Để nắm bắt kịp thời tâm trạng và dư luận xã hội có đội ngũ nghiên cứu dư luận xã hội với 40 đồng chí hoạt động theo qui chế của Ban thường vụ huyện uỷ. Qua lực lượng này Ban Tuyên giáo đã kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, trên cơ sở đó nghiên cứu, phân tích, chọn lọc, báo cáo với lãnh đạo, phản ánh, đề nghị với các ngành chức năng có biện pháp xử lý nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

    Công tác giáo dục lý luận chính trị, xây dựng nền tảng tư tưởng có Trung tâm bồi dưỡng chính trị với đội ngũ Báo cáo viên, giáo viên kiêm chức vững vàng  về chính trị và đầy tâm huyết, trong gần 20 năm qua Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 350 lớp học, tập huấn các loại với hơn 20 ngàn học viên, qua học tập các học viên đã vận dụng kiến thức vào công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ đạt kết quả tốt hơn. Để tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban thường vụ Huyện uỷ không ngừng củng cố lực lượng Báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội; lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình lớn theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

    Thực hiện đưa thông tin về cơ sở luôn được chú trọng và đạt được những kết quả đáng kể. Huyện uỷ luôn quan tâm lãnh đạo các ngành các cấp thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ chính trị (khoá VIII), đến nay hầu hết các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng đều có đủ các loại  báo Đảng theo chỉ thị qui định.

      Về phương pháp công tác của ngành cũng không ngừng được cải tiến, với phương châm "chủ động, kịp thời, làm sâu, làm sát, làm đúng và làm chắc", chủ động đề ra những phương thức đa dạng, linh hoạt, thích hợp với từng yêu cầu nhiệm vụ, từng đối tượng đã làm cho chất lượng công tác Tuyên giáo không ngừng được nâng lên.

         Hai mươi năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở luôn chủ động giúp các cấp uỷ xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện nhiều Nghị quyết, nhiều chuyên đề giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục lý luận chính trị, xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc cho toàn Đảng bộ và nhân dân. Trong nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chuyên đề, tuy ngân sách hạn hẹp, nhưng huyện uỷ luôn bảo đảm tài liệu nghiên cứu, học tập đầy đủ cho từng cán bộ, đảng viên. Đối với các Nghị quyết, Chỉ thị có tầm quan trọng đặc biệt, các chuyên đề, Ban thường vụ huyện uỷ thành lập Ban chỉ đạo, giao Ban tuyên giáo Huyện uỷ điều động tăng cường Báo cáo viên huyện xuống cơ sở vừa triển khai vừa kiểm tra nên cung cấp được nhiều thông tin, đạt được chất lượng và nghiêm túc.

       Bằng những việc làm trên, công tác Tuyên giáo 20 năm qua đã tạo nên sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đối với đường lối đổi mới của Đảng. Trong nội bộ không có bất đồng, chính kiến, không có vấn đề khác biệt về quan điểm chính trị. Chính vì làm tốt công tác giáo dục  chính trị tư tưởng đã tạo nên sự đoàn kết thống nhất ý chí trong toàn Đảng và nhân dân, cổ vũ động viên mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện đề ra trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, lũ lụt liên miên của những nhiệm kỳ đầu và sự tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, cũng như những khó khăn, thách thức thực của huyện.

    Với những nổ lực trong chặng đường 20 năm hình thành và phát triển toàn diện của huyện, chúng ta cũng rất đổi tự hào về những kết quả đạt được trong công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thời gian qua, để ghi nhận những kết quả đó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân phước được tặng nhiều Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Song, bên cạnh những kết quả, công tác Tuyên giáo của chúng ta cũng còn những thiếu sót, hạn chế mà mỗi cấp uỷ và từng cán bộ làm công tác Tuyên giáo cần phải nghiêm túc soi rọi lại. Có thẳng thắn, nghiêm túc nhìn thấy những thiếu sót yếu kém thì chúng ta mới có thể làm tốt hơn nữa công tác Tuyên giáo của Đảng bộ trong tình hình mới, trong chặng đường tiếp theo. Với chuẩn mực cụ thể của cán bộ làm công tác Tuyên giáo được Ban Thường Vụ Huyện ủy xây dựng " Chuyên cần nghiên cứu, tích cực lắng nghe, gương mẫu, nói đúng, nói sâu và thuyết phục" chúng ta tin tưởng từng đồng chí làm công tác Tuyên giáo sẽ tiếp thu, rèn luyện thực hiện tốt nâng cao hoạt động của toàn ngành, để thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội của huyện nhà trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Bình Xuyên
(UVTV. Trưởng BTGHU)
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
  Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
  thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
  V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
  V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

 Thông tin thời tiết

 Giá cả thị trường

 Công khai tài chính doanh nghiệp

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

Phòng chống tham nhũng

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 55
  Tổng lượt truy cập: 161936