Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Huyện Tân Phước họp công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện
18/02/2020

Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện. 

Ngày 17/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Thanh Tú- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Tại lễ Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Phước, ông Trần Văn Hiệp– Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đã thông qua Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 17/07/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Phước, theo đó UBND huyện Tân Phước có trách nhiệm Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Theo phương án quy hoạch, đến năm 2020 huyện Tân Phước có tổng diện tích đất tự nhiên là 33.012,84 ha, trong đó đất nông nghiệp là 26,160,46 ha, đất phi nông nghiệp là 6.852,38 ha.

Để việc triển khai quy hoạch sử dụng đất thiết thực và có hiệu quả, ông Trần Thanh Tú- Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: UBND các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt việc cập nhật biến động sử dụng đất tại địa phương; thực hiện triển khai công khai quy hoạch sử dụng đất của xã, huyện tại trụ sở cơ quan và thông qua các phương tiện truyền thông; các phòng, ban, đơn vị, các cơ quan đóng trên địa bàn và các xã, thị trấn phải tổ chức thực hiện tốt nội dung và chỉ tiêu trong quy hoạch đối với từng đơn vị; tăng cường công tác thanh kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc sử dụng tài nguyên đất đai trái với quy hoạch. tổ chức tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nắm được thông tin quy hoạch để chấp hành đúng quy định của pháp luật và tham gia giám sát các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch; công tác quản lý đất đai phải theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội mà quy hoạch sử dụng đất đã đề ra./.

Thanh Lâm

Trung tâm VHTT và Truyền thanh huyện Tân Phước

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản thu hồi đất Văn bản thu hồi đất

Văn bản thu hồi đất

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
  Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
  thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
  V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
  V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

 Thông tin thời tiết

 Giá cả thị trường

 Công khai tài chính doanh nghiệp

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

Phòng chống tham nhũng

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 122
  Tổng lượt truy cập: 217649