Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Huyện Tân Phước tập trung mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững
06/06/2018

Năm 2018 là năm thứ ba huyện Tân Phước thực hiện chuyển đổi phương pháp tiếp cận nghèo từ đơn chiều sang đa chiều và thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Để thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2018,  UBND huyện Tân Phước vừa ban hành kế hoạch chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các ngành có liên quan thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Ông Trần Văn Nhân- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phước tặng quà cho học trẻ em nghèo

Xác định: Mục tiêu giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Theo đó, các xã, thị trấn phải đưa vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền có kế hoạch giảm nghèo cụ thể, gắn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chủ động kiện toàn lại Ban chỉ đạo, bố trí cán bộ đủ năng lực đảm nhận được nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2018 với những giải pháp cụ thể trên cơ cơ sở phân loại nguyên nhân nghèo của từng hộ; việc xây dựng kế hoạch giảm nghèo gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của xã, trực tiếp tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn. Thiết lập mạng lưới điều hành từ xã đến ấp, đến tổ nhân dân tự quản và đến với người nghèo. Hình thành hoạt động của các tổ tương trợ theo nhóm hộ có cùng ngành nghề sản xuất kinh doanh hoặc theo Tổ nhân dân tự quản để huy động sự trợ giúp lẫn nhau trong nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể thường xuyên chỉ đạo Đoàn - Hội ở cơ sở tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động hỗ trợ giảm nghèo như: phong trào “Ngày vì người nghèo”, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới, động viên phát huy tinh thần tự chủ của người dân vươn lên thoát nghèo.

Tiếp tục thực hiện chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ưu tiên hỗ trợ vốn vay tạo việc làm tại chỗ gắn với dạy nghề, gắn với hướng dẫn khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Ưu tiên cho hộ có người khuyết tật, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án dạy nghề cho người lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, gắn dạy nghề với tạo việc làm cho người nghèo. Trong đó tập trung vận động 100 lao động nghèo tham gia học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho 750 lao động có nhu cầu tìm việc làm.

Tập trung thực hiện công tác khuyến nông, khuyến ngư cho hộ nghèo gắn với chính sách tín dụng ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nghèo. Chọn mô hình giảm nghèo có hiệu quả để nhân rộng.

Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Hướng dẫn số 01/HD-SGDĐT-STC-SLĐTBXH ngày 20/9/2016 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thông Tư liên Tịch số 09/2016/TTLT – BGD&ĐT – BTC – BLĐTBXH, ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động – thương binh và Xã hội.

Tiếp tục thực hiện cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo mua Bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí cấp thuốc, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, người cận nghèo; Ưu tiên cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Thực hiện lộ trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2 là Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu năm 2018 thực hiện hỗ trợ vay vốn cho 64 hộ khó khăn về nhà ở).

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý đối với người nghèo. Ưu tiên tập trung cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ của mình chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo.

Thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo”, thiết thực hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ học bổng, trợ giúp hộ nghèo phát triển sản xuất góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hoá giảm nghèo.

Triển khai các hoạt động truyền thông với các hình thức như: Đối thoại với hộ nghèo, phát tờ rơi… đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo trên các phương tiện truyền thông, giúp hộ nghèo tiếp cận các chính sách giảm nghèo, phổ biến các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, gương thoát nghèo điển hình.  Nâng cao năng lực làm công tác giảm nghèo cho cán bộ các xã, thị trấn thông qua các cuộc tập huấn, hội thảo. Tăng cường hoạt động giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo từ xã đến ấp....

Với những giải pháp đồng bộ như vừa nêu, tin rằng huyện Tân Phước sẽ đạt được nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội tại địa phương trong năm 2018.

 

                                                                                                                                                                                                                              Thanh Luông

                                                                                                                                                                                                                     Đài TT-TH huyện Tân Phước

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
  Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
  thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
  V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
  V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 224
  Tổng lượt truy cập: 81575