Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Tân Phước: Nhiều việc làm nhỏ, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác
14/08/2014


    Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Tân Phước luôn xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; là nhiệm vụ chính trị, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả bằng những việc làm nhỏ, thiết thực, dễ thực hiện, gần gũi với đời sống, công tác, lao động, sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân, coi đó là tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

    Với mục tiêu làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Tân Phước đã triển khai học tập tốt 7 chuyên đề theo quy định, hàng năm có trên 99% cán bộ, đảng viên tham gia học tập (sau học tập có tổ chức thảo luận, viết thu hoạch) và tổ chức tuyên truyền 1.396 cuộc cho 39.632 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân.

    Qua học tập có 100% cán bộ, đảng viên tiến hành viết thu hoạch, xây dựng phương hướng của bản thân rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo gương Bác. Hàng năm các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt việc đăng ký thi đua, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Qua đó, tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn nhìn nhận những thiếu sót, khuyết điểm, ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đoàn kết tốt nội bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

    Hàng năm có 85% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ (chỉ tiêu Nghị quyết là 80%) và có 98% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên (chỉ tiêu Nghị quyết là 98%). Số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật giảm bình quân 30% mỗi năm.

    Từ năm 2011 đến nay, tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động rà soát lại các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được xây dựng trước đây để bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế.

    Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)  "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và quy định về những điều đảng viên không được làm, để cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện kết hợp với sự giám sát của chi ủy, đảng ủy cơ sở.

    Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương ở hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể quần chúng đã từng bước đi vào nền nếp, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Đa số cá nhân, tập thể và cán bộ chủ chốt nêu cao ý thức, xác định rõ trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Việc sửa đổi lề lối làm việc theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe… dần dần trở thành thói quen.

    Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, các chi, đảng bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, cơ quan, đơn vị, công đoàn, chi đoàn… gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua đang được triển khai thực hiện và gắn với chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên.

    Điển hình như Hội Cựu chiến binh huyện có phong trào lập bàn thờ treo ảnh Bác và tổ chức lễ giỗ Bác. Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình "Hũ gạo tình thương", "Ống tiền tiết kiệm 19-5", "Nuôi heo đất". Đoàn Thanh niên với Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác". Hội Liên hiệp Thanh niên huyện với mô hình "Tuyến đường thanh niên tự quản", "Bến đò ngang an toàn"…

    Qua 4 năm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có 55 tập thể, 116 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cấp huyện và đề nghị tỉnh khen 11 tập thể, 21 cá nhân.

    Việc bình xét tập thể, cá nhân có thành tích tốt để biểu dương, khen thưởng được tổ chức dân chủ, thực hiện đúng quy trình; tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng thật sự là những gương điển hình xuất sắc, có những việc làm thiết thực, hiệu quả trong việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

Nguyễn Văn Ngọc

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản thu hồi đất Văn bản thu hồi đất

Văn bản thu hồi đất

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
  Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
  thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
  V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
  V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

 Thông tin thời tiết

 Giá cả thị trường

 Công khai tài chính doanh nghiệp

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

Phòng chống tham nhũng

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 38
  Tổng lượt truy cập: 193770