Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Thông tin bầu cử Thông tin bầu cử

Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
Xem file đính kèm

Others
Thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất    15/03/2018
Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2015    17/01/2018
Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2015    17/01/2018
Thông báo lịch thi tuyển công chức cấp xã năm 2015 trên địa bàn huyện Tân Phước    17/01/2018
Quyết định phê duyệt tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2015    17/01/2018
Thông báo tuyển công chức cấp xã năm 2015 trên địa bàn huyện Tân Phước    17/01/2018
Công nhận xã Thạnh Hòa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017    08/12/2017
Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới Thạnh Hòa năm 2017    17/11/2017
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017    07/11/2017
Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2017    11/10/2017

Lịch công tác Lịch công tác

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Go to All

Hình ảnh về Tân Phước Hình ảnh về Tân Phước

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết