Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

UBND xã Tân Lập 1 UBND xã Tân Lập 1

Ủy ban nhân dân xã Tân Lập 1

1. Cơ cấu tổ chức:

Thông tin về lãnh đạo:

- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân: Đoàn Văn Nên, điện thoại 0906.017.077, địa chỉ thư điện tử công vụ: doanvannen@tiengiang.gov.vn.

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Nguyễn Thanh Đoàn, điện thoại 094.7777.610, địa chỉ thư điện tử công vụ: nguyenthanhdoan@tiengiang.gov.vn.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã:

- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung như sau:

+ Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

+ Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

+ Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã.Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

3. Bản đồ địa giới hành chính:

4. Điều kiện tự nhiên, dân số:

Xã Tân Lập 1 nằm về phía Đông Nam huyện Tân Phước và cách thị trấn Mỹ Phước khoảng 15 km, có đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương và tỉnh lộ 866B đi ngang qua tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu của xã với bên ngoài. Ngoài ra, đây là vùng chuyên canh trồng khóm quan trọng của huyện; ngoài nông nghiệp, kinh tế của xã còn khá phát triển về công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Tổng diện tích đất tự nhiên là 2.870,98 ha; trong đó đất nông nghiệp là 1.908,24 ha chiếm tỉ lệ 66,47%; đất phi nông nghiệp là 962,74 ha chiếm tỉ lệ 33,53%.

Số hộ dân là 1.605 hộ với nhân khẩu là 5.943 người, trong đó nữ là 3.001 người và nam là 2.942 người.

Hiện nay, trên địa bàn xã đã hình thành Khu công nghiệp Long Giang và trong tương lai sẽ thành lập Khu Công nghiệp Nam Tân Phước 1.

Cây trồng chủ lực của xã là cây khóm, cây thanh long và cây mít.

Lực lượng lao động của xã chủ yếu tập trung trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

5. Thông tin giao dịch chính thức:

- Địa chỉ: Ấp 2, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang.

- Điện thoại: 02733.642.019

- Địa chỉ thư điện tử: tanphuoc.tanlap1@ tiengiang.gov.vn

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Go to All

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 20
  Tổng lượt truy cập: 177440