Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Giới thiệu tổng quan về huyện Tân Phước Giới thiệu tổng quan về huyện Tân Phước

1. Tên đơn vị bằng Tiếng Việt: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phước; tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản và thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

3. Danh sách thủ tục hành chính đang thực hiện, giải quyết tại đơn vị:

Stt

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

01

Phát triển nông thôn

Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Thẩm tra, xét công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện trong tỉnh

 

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

 

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

02

Lâm nghiệp

Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

 

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

 

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

 

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

 

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

 

Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

 

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND huyện quyết định đầu tư)

 

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND huyện, quyết định đầu tư)

 

03

Thủy sản

Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản

 

Hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá của ngư dân

 

Hỗ trợ thay máy mới tàu của ngư dân

 

Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu

 

Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên

 

Hỗ trợ tổ chức và cá nhân khắc phục thiệt hại do thiên tai trên biển thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

4. Thành tích (Bằng khen của bộ, Thủ tướng chính phủ…):

5. Bộ máy tổ chức:

a. Lãnh đạo

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail (Mail công vụ Tiền Giang/ mail của ngành)

01

Huỳnh Văn Bườn

Trưởng phòng

0986110808

huynhvanbuon@tiengiang.gov.vn

02

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Phó Trưởng phòng

01693355005

ntthanhtuyen@tiengiang.gov.vn

03

Nguyễn Văn Trung

Phó Trưởng phòng

0919555033

nvtrung@tiengiang.gov.vn

b. Công chức

Số TT

Họ và tên

Công việc phụ trách

Điện thoại

Mail (Mail công vụ Tiền Giang/ mail của ngành)

01

Nguyễn Xuân Hải

Quản lý trồng trọt

0977740233

nguyenxuanhai@tiengiang.gov.vn

02

Trần Quang Phục

Quản lý thủy lợi

0918167621

tranquanphuc@tiengiang.gov.vn

03

Nguyễn Hữu Hùng

Quản lý chăn nuôi

0976468422

nguyenhuuhung@tiengiang.gov.vn

04

Ngô Thị Thanh Mỹ

Kế toán

01299066013

ngothithanhmy@tiengiang.gov.vn

05

Nguyễn Ngọc Diễm

Theo dõi nông thôn mới

0907294934

nguyenngocdiem@tiengiang.gov.vn

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 61
  Tổng lượt truy cập: 26723