Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

1167632_8865278_145931_21022020.jpeg 1167632_8865278_145931_21022020.jpeg
This file is added via programatically
1167632_8865278_060625_20022020.jpg 1167632_8865278_060625_20022020.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_1538_20022020.doc 1167632_8865278_1538_20022020.doc
This file is added via programatically
1167632_8865278_153857_20022020.jpg 1167632_8865278_153857_20022020.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_105707_20022020.png 1167632_8865278_105707_20022020.png
This file is added via programatically
1167632_8865278_1054_20022020.doc 1167632_8865278_1054_20022020.doc
This file is added via programatically
1167632_8865278_105433_20022020.JPG 1167632_8865278_105433_20022020.JPG
This file is added via programatically
1167632_8865278_104732_20022020.png 1167632_8865278_104732_20022020.png
This file is added via programatically
1167632_8865278_093105_20022020.jpg 1167632_8865278_093105_20022020.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_161952_19022020.jpeg 1167632_8865278_161952_19022020.jpeg
This file is added via programatically

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 53
  Tổng lượt truy cập: 161934