Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

1167632_8865278_183111_20012021.jpg 1167632_8865278_183111_20012021.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_104529_19012021.jpg 1167632_8865278_104529_19012021.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_120108_18012021.jpg 1167632_8865278_120108_18012021.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_054743_17012021.BMP 1167632_8865278_054743_17012021.BMP
This file is added via programatically
1167632_8865278_154159_16012021.jpg 1167632_8865278_154159_16012021.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_153521_13012021.jpg 1167632_8865278_153521_13012021.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_073052_13012021.bmp 1167632_8865278_073052_13012021.bmp
This file is added via programatically
1167632_8865278_1405_12012021.doc 1167632_8865278_1405_12012021.doc
This file is added via programatically
1167632_8865278_140558_12012021.jpg 1167632_8865278_140558_12012021.jpg
This file is added via programatically

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 122
  Tổng lượt truy cập: 207491