Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

1167632_8865278_094612_23082019.jpeg 1167632_8865278_094612_23082019.jpeg
This file is added via programatically
1167632_8865278_153223_22082019.jpeg 1167632_8865278_153223_22082019.jpeg
This file is added via programatically
Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 Quy hoạch tổng thể Quy hoạch sử dụng đất  Quy hoạch sử dụng đất  2020   kế hoạch  sử dụng đất  2018...
1167632_8865278_150800_22082019.jpg 1167632_8865278_150800_22082019.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_142451_22082019.jpg 1167632_8865278_142451_22082019.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_093831_22082019.jpg 1167632_8865278_093831_22082019.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_091723_21082019.jpeg 1167632_8865278_091723_21082019.jpeg
This file is added via programatically
1167632_8865278_084304_21082019.jpg 1167632_8865278_084304_21082019.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_065912_19082019.jpeg 1167632_8865278_065912_19082019.jpeg
This file is added via programatically
1167632_8865278_104712_19082019.jpeg 1167632_8865278_104712_19082019.jpeg
This file is added via programatically

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 238
  Tổng lượt truy cập: 134730