Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

1167632_8865278_150327_21102020.png 1167632_8865278_150327_21102020.png
This file is added via programatically
1167632_8865278_1503_21102020.doc 1167632_8865278_1503_21102020.doc
This file is added via programatically
1167632_8865278_150250_21102020.jpg 1167632_8865278_150250_21102020.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_055840_20102020.jpg 1167632_8865278_055840_20102020.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_1557_20102020.doc 1167632_8865278_1557_20102020.doc
This file is added via programatically
1167632_8865278_155746_20102020.jpg 1167632_8865278_155746_20102020.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_1546_20102020.doc 1167632_8865278_1546_20102020.doc
This file is added via programatically
1167632_8865278_154614_20102020.jpg 1167632_8865278_154614_20102020.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_122042_20102020.jpg 1167632_8865278_122042_20102020.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_1040_20102020.doc 1167632_8865278_1040_20102020.doc
This file is added via programatically
1167632_8865278_104049_20102020.jpg 1167632_8865278_104049_20102020.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_161226_19102020.jpg 1167632_8865278_161226_19102020.jpg
This file is added via programatically
1167632_8865278_161031_19102020.BMP 1167632_8865278_161031_19102020.BMP
This file is added via programatically

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 55
  Tổng lượt truy cập: 196300