Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Sử dụng đất Sử dụng đất

Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tân Phước Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tân Phước
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tân Phước
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện Tân Phước Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện Tân Phước
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện Tân Phước
Bản đồ sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện Tân Phước Bản đồ sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện Tân Phước
Bản đồ sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện Tân Phước
Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tân Phước Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tân Phước
Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tân Phước

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh về Tân Phước Hình ảnh về Tân Phước

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết