Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Thông tin bầu cử Thông tin bầu cử

XÃ THỊ TRẤN

Tin liên quan
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020    02/03/2021
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020    02/03/2021
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 47/2019/QH14    01/03/2021
Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 77/2015/QH13    01/03/2021
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội Luật số 65/2020/QH14    01/03/2021
Luật tổ chức Quốc hội Luật số 57/2014/QH13    01/03/2021
Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Luật số 85/2015/QH13    01/03/2021
Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013    01/03/2021
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử    01/03/2021
THÔNG TIN ĐỘ MẶN    01/03/2021

Lịch công tác Lịch công tác

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh về Tân Phước Hình ảnh về Tân Phước

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết