Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Thông tin bầu cử Thông tin bầu cử

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư
  Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)   Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017   Dự án có sử...
Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
Văn bản chỉ đạo điều hành Công báo Tiền Giang Góp ý dự thảo văn bản Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Thông tin cần biết Thông tin cần biết
Thông tin thời tiết Giá cả thị trường Công khai tài chính doanh nghiệp Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang
Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê
Báo cáo kinh tế - xã hội Số liệu thống kê Niên giám thống kê  
Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
  Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020   Quy hoạch tổng thể   Quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên   Quy hoạch thu...
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp...

Lịch công tác Lịch công tác

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh về Tân Phước Hình ảnh về Tân Phước

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết