Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phước Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phước

I. Thông tin đơn vị

1. Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phước.

2. Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

3. Điện thoại: 02733.848.178. Email: ttdvnnhuyentanphuoc@gmail.com.

III.Cơ cấu tổ chức

 1. Giám đốc:

- Nguyễn Văn Phương.

- Số điện thoại: 0979.500.089

- Mail: nguyenvanphuong@tiengiang.gov.vn

2. Phó Giám đốc 

- Nguyễn Thị Thảo

- Số điện thoại: 0978.379.363

3. Phó Giám đốc

- Nguyễn Văn Đậm

- Số điện thoại: 0913.849.267

2. Các bộ phận chuyên môn giúp việc

a) Tổ Hành chính - Tổng hợp.

b) Tổ Kỹ thuật và Dịch vụ.

3. Số người làm việc

Số lượng người làm việc của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp do Ủy ban nhân dân huyện giao 18/18 biên chế.

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn

1. Chức năng:

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phước có chức năng thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn, kỹ thuật và dịch vụ thuộc lĩnh vực: trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông, thủy sản, chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

2.Nhiệm vụ:

1.1. Tổ chức thực hiện dự án khuyến nông, các chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản; vệ sinh môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.2. Tổ chức thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn; hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; thông tin kịp thời cho các Chi cục chuyên ngành theo từng lĩnh vực quản lý.

1.3. Tổ chức khảo nghiệm, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các đề tài khoa học, công nghệ trên lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, giống cây trồng, chăn nuôi, thú y, thủy sản, chất lượng, an toàn thực phẩm để ứng dụng vào sản xuất. Thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện; kiểm soát giết mổ trên địa bàn quản lý. 

1.4.Tham gia, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án sản xuất trồng trọt, bảo vệ thực vật, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thủy sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến nông và các nhiệm vụ khác có liên quan thuộc lĩnh vực nông nghiệp hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn của địa phương theo kế hoạch của tỉnh.

b) Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; thanh tra, kiểm tra cấp chứng nhận các cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện vệ sinh thú y, cơ sở an toàn dịch bệnh; cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn.

1.5. Tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan để Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện công bố dịch, công bố hết dịch trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo quy định pháp luật; đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch hại để khôi phục sản xuất trên địa bàn.

1.6. Phối hợp cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát các cơ sở được chứng nhận GlobalGap, VietGAP, các quy trình sản xuất tiên tiến trong trồng trọt, bảo vệ thực vật, giống cây trồng, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; các cơ sở chăn nuôi được cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, cơ sở an toàn dịch bệnh; các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn.

1.7. Tham gia công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức tuyên truyền pháp luật về trồng trọt, bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

1.8. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

1.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

3.Quyền hạn:

1.1. Được liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học, doanh nghiệp tổ chức hội thảo, thử nghiệm, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, thành tựu khoa học trong sản xuất nông nghiệp về sử dụng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản cho nông dân trên địa bàn.

1.2. Thực hiện các dịch vụ khuyến nông; dịch vụ, cung ứng vật tư nông nghiệp, trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; tư vấn cho nông dân quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt như VietGAP, GlobalGAP,... thu phí, lệ phí theo quy định pháp luật.

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Hoàng Tuân
 UBND huyện quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hô Nguyễn Văn Bé Ba
 Quyết định về việc điều động công chức Hồ Thị Hồng Phượng
 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Trương Thị Đặng
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Thanh Dũ

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 695
  Tổng lượt truy cập: 691906