Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

IPortal - Quản lý đa năng IPortal - Quản lý đa năng

Thanh tra huyện Thanh tra huyện

Thanh tra huyện

- Tên đơn vị: Thanh tra huyện Tân Phước

- Địa chỉ: Khu phố 4, TT Mỹ Phước–Tân Phước  - Tiền Giang

- Điện thoại, Fax: 02733.848037

- Mail: tanphuoc.thanhtra@tiengiang.gov.vn

I. Lãnh đạo.

1. Chánh Thanh tra

Họ và tên: Trần Thị Trúc Linh

Năm sinh: 1968

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0984357519

Mail: tranthitruclinh@tiengiang.gov.vn

2. Phó Chánh Thanh tra

Họ và tên: Huỳnh Văn Minh

Năm sinh: 1970

Điện thoại:093997665.

Mail: huynhvanminh@tiengiang.gov.vn

3. Phó Chánh Thanh tra

Họ và tên: Nguyễn Văn Bưởi

Năm sinh: 1972

Mail: nguyenvanbuoi@tiengiang.gov.vn.

II. Thanh tra viên, chuyên viên.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Mail

1

Đặng Thị Kiều Oanh

Thanh tra viên

- Công tác thanh tra, Văn phòng, Văn thư

dangthikieuoanh@tiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Phương Điền

Công chức

- Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KN-TC, Kế toán

nguyenphuongdien@tiengiang.gov.vn

III.  Chức năng nhiệm vụ.

1.  Chức năng:

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

- Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện.

2.2. Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

2.3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2.4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Hoàng Tuân
 UBND huyện quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hô Nguyễn Văn Bé Ba
 Quyết định về việc điều động công chức Hồ Thị Hồng Phượng
 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Trương Thị Đặng
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Thanh Dũ

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh về Tân Phước Hình ảnh về Tân Phước

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết