Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đẩy mạnh cho vay các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ
28/06/2022

Trong tháng 6/2022, NHCSXH huyện Tân Phước được giao chỉ tiêu 8 tỷ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tổng chỉ tiêu được giao của chương trình này đạt 12 tỷ đồng; Chương trình Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua sắm máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trãi chi phí học tập trong giai đoạn dịch Covid-19 chỉ tiêu được giao là 1,5 tỷ đồng.

Ngày 30/01/2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển – xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Theo Nghị quyết, NHCSXH được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022-2023), gồm:

- Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ.

- Cho vay cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và khoản 10, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

- Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua sắm máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trãi chi phí học tập trong giai đoạn dịch Covid-19. Việc cho vay để trang trãi chi phí thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Trong tháng 6/2022, NHCSXH huyện Tân Phước được giao chỉ tiêu 8 tỷ Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tổng chỉ tiêu được giao của chương trình này đạt 12 tỷ, Chương trình Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua sắm máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trãi chi phí học tập trong giai đoạn dịch Covid-19 chỉ tiêu được giao là 1,5 tỷ đồng.

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, NHCSXH đã phối hợp với các địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tập trung tổ chức, triển khai cho vay đảm bảo hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách, đảm bảo tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đến các ngành, người lao động và nhân dân biết, tổ chức thực hiện và giám sát.

                     Điểm giao dịch xã Tân Hòa Thành ngày 13/06/2022

Đến ngày 28/06/2022 ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Phước đã triển khai cho vay các chương trình theo nghị quyết 11/NQ-CP như sau:

+ Cho vay HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 88 hộ với số tiền là 1.180 triệu đồng, tăng

+ Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trỳ và mở rộng việc làm 442 hộ với số tiền 12 tỷ đồng.

+ Cho vay cá nhân, hộ gia đình vay để xây dựng mới nhà ở 1 hộ với số tiền 500 triệu đồng.

Ngân hàng chính sách huyện Tân Phước sẽ tiếp tục tăng cường giải ngân nguồn vốn nghị quyết 11/NQ-CP để đáp ứng nhu cầu vốn của hộ dân.

                                                                                 Mỹ An

                                                                PGD NHCSXH huyện Tân Phước

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản thu hồi đất Văn bản thu hồi đất

Văn bản thu hồi đất

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Trương Thị Đặng
  Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Nguyễn Văn Thiện
  Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Hồ Văn Út
  Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Phạm Văn Hạnh
  Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Phùng Văn Chúc

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

 Thông tin thời tiết

 Giá cả thị trường

 Công khai tài chính doanh nghiệp

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

Phòng chống tham nhũng

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 156
  Tổng lượt truy cập: 457572