Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Trung tâm dạy nghề Trung tâm dạy nghề

1. Tên đơn vị bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (nếu có): Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

2. Địa chỉ liên hệ: Khu III, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước – Điện thoại: 02733 640 535

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng

            - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

            - Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.2. Nhiệm vụ

            - Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cập nghề, truyền nghề, tập nghề; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

            - Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chử và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

            - Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

            - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

            - Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

            - Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

            - Nguyên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

            - Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

            - Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân  luồng học sinh.

            - Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho ngời học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

            - Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

            - Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

            - Quản lý, sử dụng đất đai, cở sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

            - Tào điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

            - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật

4. Bộ máy tổ chức

4.1. Ban Giám đốc

Số

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

01

Huỳnh Lâm Thiện

Giám đốc

0986.524.237

huynhlamthien@tiengiang.gov.vn

02

Đặng Thị Nguyên Hương

P.Giám đốc

0834.567.719

dangthinguyenhuong@tiengiang.gov.vn

03

Trần Minh Hoàng

P.Giám đốc

0983.704.772

tminhhoang@tiengiang.gov.vn

 

4.2. Viên chức

Số

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

01

Nguyễn Thị Trinh Em

Tổ trưởng tổ HC-TH

0949.172.383

nguyenthitrinhem@tiengiang.gov.vn

02

Nguyễn Duy Phương

Tổ trưởng tổ ĐTN-HN

0917.653.458

ngduyphuong@tiengiang.gov.vn

03

Ngô Linh Vương

Tổ trưởng tổ Giáo vụ

0938.784.822

ngolinhvuong@tiengiang.gov.vn

04

Trần Văn Minh

Kế toán

0355.909.818

trvanminh@tiengiang.gov.vn

05

Nguyễn Văn Viện

Viên chức

0911.998.687

nguyenvanvien@tiengiang.gov.vn

06

Phan Thanh Bình

Giáo viên

0918.828.016

phanthanhbinh@tiengiang.gov.vn

07

Phạm Văn Cường

Giáo viên

0939.920.242

phamvancuong@tiengiang.gov.vn

08

Lê Thị Kim Thoa

Giáo viên

0916.206.605

lethikimthoa@tiengiang.gov.vn

09

Bùi Thị Phương Thúy

Giáo viên

0985.438.801

buithiphuongthuy@tiengiang.gov.vn

10

Bùi Văn Tâm

Giáo viên

0383.114.227

buivantam@tiengiang.gov.vn

11

Nguyễn Văn Vinh

Giáo viên

0986.413.675

ngvanvinh@tiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Hoàng Tuân
 UBND huyện quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hô Nguyễn Văn Bé Ba
 Quyết định về việc điều động công chức Hồ Thị Hồng Phượng
 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Trương Thị Đặng
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Thanh Dũ

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 731
  Tổng lượt truy cập: 691942