Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

UBND xã Phú Mỹ UBND xã Phú Mỹ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ.

- Địa chỉ liên hệ: Ấp Phú Hữu, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 02733.849.000

- Email: tanphuoc.phumy@tiengiang.gov.vn

2. Điều kiện, tự nhiên, diện tích, dân số, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích,…

2.1. Điều kiện, tự nhiên:

Xã Phú Mỹ thuộc huyện Tân Phước có vị trí khá thuận lợi nằm trên trục đường tỉnh 865 và giao với đường tỉnh 866.

Tổng diện tích tự nhiên là 1.305,71 ha. Trong đó: diện tích đất nông nghiệp của xã là: 1.122,71 ha chiếm 86,3% tổng diện tích tự nhiên, đất phi nông nghiệp là 182,5 ha chiếm 13,7% tổng diện tích đất tự nhiên.

- Phía Đông giáp xã Tỉnh Long An

- Phía Tây giáp xã Hưng Thạnh

- Phía Nam giáp xã Tân Hòa Thành

- Phía Bắc giáp tỉnh Long An và xã Tân Hòa Đông.

2.2. Diện tích, dân số:

Xã có 2.226 hộ dân với 8.236 nhân khẩu.

- Ấp Phú Hữu: diện tích 50 ha , dân số 1.808 người (490 hộ).

- Ấp Phú Thạnh: diện tích 140 ha, dân số 2.552 người (669 hộ).

- Ấp Phú Xuân: diện tích 580 ha, dân số 2.488 người (688 hộ).

 - Ấp Phú Nhuận: diện tích 535,71 ha, dân số 1.388 người (379 hộ).

2.3. Lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích

- Cuối năm 2007 xã Phú Mỹ được công nhận là xã đầu tiên đạt danh hiệu xã văn hóa trên địa bàn huyện và được giữ vững cho đến nay.

- Cuối năm 2014 được Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH”  huyện công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, cuối năm 2016 được công nhận danh hiệu xã nông thôn mới, đó cũng là niềm đáng tự hào của Đảng bộ và Nhân dân địa phương.

- Năm 1994 Bia căm thù bến đò Phú Mỹ được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

- Năm 2010 Chùa Phú Khánh tọa lạc tại ấp Phú Xuân được công nhận cơ sở thờ tự văn hóa.

- Năm 2013 Đình Thần Phú Mỹ tọa lạc tại ấp Phú Hữu được công nhận cơ sở thờ tự văn hóa.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ông Phan Văn Thường

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ

Số điện thoại: 0853.060.782.

Email: phanvanthuong@tiengiang.gov.vn

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ

Số điện thoại: 0374.017.223

Email: thuy.nguyenthihong@tiengiang.gov.vn

3. Bà Nguyễn Thị Thảo Quyên

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

Số điện thoại: 0977.137.197

Email: nguyenthithaoquyen@tiengiang.gov.vn

4. Bà Võ Thị Hồng Vân

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

Số điện thoại: 0918.316.403

Email: vothihongvan@tiengiang.gov.vn

5. Ông Dương Tấn Khánh

Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường

Số điện thoại: 0986.918.726

Email: duongtanphat0986@gmail.com

6. Bà Phan Thị Ngọc Mỹ

Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường

Số điện thoại: 0916.587.402

Email: phanthingocmy@tiengiang.gov.vn

7. Ông Phạm Hữu Ái

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Số điện thoại: 0379.459.633

Email: 

8. Ông Bùi Ngọc Minh Triết

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Số điện thoại: 0976.936.636

Email: Buingocminhtriet1989@gmail.com

9. Bà Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách LĐTBXH)

Số điện thoại: 0918.307.657

Email: nguyenthihong@tiengiang.gov.vn

10. Ông Phạm Tuấn Hưng

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách VHTT - TDTT - ĐTT)

Số điện thoại: 0947.942.953

Email: phamtuanhung@tiengiang.gov.vn

11. Bà Võ Thị Hồng Nga

Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

Số điện thoại: 0918.316.592

Email: vothihongnga@tiengiang.gov.vn

12. Ông Tô Thành Phước

Chức vụ: Trưởng công an

Số điện thoại: 0917.103.807

Email: tothanhphuoc@tiengiang.gov.vn

13. Ông Huỳnh Thanh Nhỏi

Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

Số điện thoại: 0352.008.944

Email: 

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

1. Chức năng:

Lãnh đạo điều hành quản lý nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã ban hành nghị quyết.

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã.

- Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Hoàng Tuân
 UBND huyện quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hô Nguyễn Văn Bé Ba
 Quyết định về việc điều động công chức Hồ Thị Hồng Phượng
 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Trương Thị Đặng
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Thanh Dũ

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 708
  Tổng lượt truy cập: 691919