Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

UBND xã Tân Lập 1 UBND xã Tân Lập 1

1. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Lập 1

- Địa chỉ: Ấp 2, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Số điện  thoại: 02733.642.019.

- Số hộ dân trên địa bàn xã là 1778 hộ với nhân khẩu 6.925 người.

2. Bộ máy tổ chức:

a. Lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail công vụ tiền  giang

01

Nguyễn Chí Cường

Chủ tịch

0978365261

 

02

Nguyễn Thanh Hùng

Phó chủ tịch

0981922278

 

 

b. Công chức

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E.mail công vụ tiền  giang

01

Hồng Ngọc RooBy

CC VPTK

0975176595

hongNgocRooBy@tiengiang.gov.vn

02

Nguyễn Thùy Dương

CC VPTK

0978681510

nguyenthuyduong@tiengiang.gov.vn

03

Trần Thị Kim Ngân

CC TPHT

0917701007

 tranthikimngan@tiengiang.gov.vn

04

Ngô Thị Ngọc Ánh

CC TPHT

0985451095

 

ngothingocanh@tiengiang.gov.vn

 

05

Nguyễn Thị Kim Phương

CC ĐCNNXDMT

0966574662

nguyenthikimphuong@tiengiang.gov.vn

06

Thái Văn Thuận

CC VHXH

0337349193

thaivanthuan@tiengiang.gov.vn

07

Đặng Hoàng Nhân

CC VHXH

 0364884955

danghoangnhan@tiengiang.gov.vn

08

 Đoàn Thị Trọng

CC TCKT

0352630828

doanthitrong@tiengiang.gov.vn

09

 Đỗ Tập Minh

Trưởng CAX

0907880212

 dotapminh@tiengiang.gov.vn

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

- Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã./.

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Hoàng Tuân
 UBND huyện quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hô Nguyễn Văn Bé Ba
 Quyết định về việc điều động công chức Hồ Thị Hồng Phượng
 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Trương Thị Đặng
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Thanh Dũ

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 735
  Tổng lượt truy cập: 691946