Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

LÃNH ĐẠO HUYỆN LÃNH ĐẠO HUYỆN

Lãnh đạo đương nhiệm

LÃNH ĐẠO HUYỆN TÂN PHƯỚC

A   - TT. HĐND huyện: 
      - ĐT: 027333.848040
      - Địa chỉ: Khu 2 - thị trấn Mỹ Phước - huyện Tân Phước
      - Email: tanphuoc.hdnd@tiengiang.gov.vn

1  -   Chủ tịch HĐN: Đoàn Văn Tuấn 
    -   ĐTDĐ: 0913848840
    -   Email: dvtuan@tiengiang.gov.vn

2 - Phó TT Chủ tịch HĐND huyện: Lê Trường Sơn

   - ĐTDĐ: 097232439
   - Email: letruongson@tiengiang.gov.vn

3 - Trưởng Ban KT-XH: Trần Thị Ngọc Điệp

    - ĐTDĐ:  0918937580
    - Email: tranthingocdiep@tiengiang.gov.vn

4   - Trưởng Ban Pháp chế: Phạm Thị Hương Huyền
     - ĐTDĐ:0919785060

B- UBND huyện Tân Phước: 
    - Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước
    - Điện thoại: 02733.848053

    - Email: tanphuoc@tiengiang.gov.vn
    - Web: tanphuoc.tiengiang.gov.vn

1  -   Chủ tịch UBND: Trần Hoàng Phong 
    -   ĐTDĐ: 0913888123
    -   Email: tranhoangphong@tiengiang.gov.vn

2  -   Phó chủ tịch thường trực: Trần Thanh Tú
    -   ĐTDĐ: 0977022997
    -   Email: tranthanhtu@tiengiang.gov.vn

3-    Phó chủ tịch VHXH: Phan Thanh Dũ
    -    ĐTDĐ: 0979799004
    -    Email: phanthanhdu@tiengiang.gov.vn

Thông báo Thông báo

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Trương Thị Đặng
  Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Nguyễn Văn Thiện
  Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Hồ Văn Út
  Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Phạm Văn Hạnh
  Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Phùng Văn Chúc

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

 Thông tin thời tiết

 Giá cả thị trường

 Công khai tài chính doanh nghiệp

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

Phòng chống tham nhũng

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 165
  Tổng lượt truy cập: 457581