Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

UBND xã Phước Lập UBND xã Phước Lập

1. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phước Lập

- Địa chỉ: Ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Số điện  thoại: 0273.3848055.

2. Bộ máy tổ chức:

a. Lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail công vụ tiền  giang

01

 Nguyễn Hải Đăng

Chủ tịch

0358677728

nguyenhaidang@tiengiang.gov.vn

02

 Nguyễn Hoàng Anh

Phó chủ tịch

0332808268

 

 

b. Công chức

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail công vụ tiền  giang

01

 Phan Văn Tiên

CC VPTK

0834308663

phanvantien@tiengiang.gov.vn

02

 Ngô Minh Dũng

CC TPHT

0974646125

 

03

 Nguyễn Văn Lâm

CC ĐCNNXDMT

0984443989

 

04

 Thái Thị Thảo

CC VHXH

0389770499

thaithithao@tiengiang.gov.vn

05

 Huỳnh Thanh Đào

CC VHXH

 

Huynhthanhdao@tiengiang.gov.vn

06

 Nguyễn Thị Kim      Loan

CC TPHT

0362072709

 

07

 Phạm Văn Thoại

CC TCKT

0815588222

Phamvanthoai@tiengiang.gov.vn

08

 Lê Thanh Quang

CC TCKT

0972528806

Quang.LeThanh@tiengiang.gov.vn

09

 Nguyễn Hoài Nhân

CC VHXH

0348651267

 

10

 Nguyễn Thị Hạnh

CC VPTK

0983900937

NT.hanh@tiengiang.gov.vn

11

 Trần Hữu Đại

CC ĐCNNXDMT

0939319627

 

12

 Nguyễn Văn Giàu

Trưởng CAX

0977337693

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

- Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

4. Điều kiện tự nhiên:

- Diện tích: 3423.85ha.

- Dân số 9.920 người.

 

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Hoàng Tuân
 UBND huyện quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hô Nguyễn Văn Bé Ba
 Quyết định về việc điều động công chức Hồ Thị Hồng Phượng
 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Trương Thị Đặng
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Thanh Dũ

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 221
  Tổng lượt truy cập: 719389